Stowarzyszenie "Jastrzębski Sport" jest inicjatywą społeczną grupki miłośników i pasjonatów sportu w Mieście Jastrzębie-Zdrój, które zostało założone w październiku 2019r.

 

Od samego początku istnienia Stowarzyszenia stawialiśmy ambitne cele skupiające się wokół historii Jastrzębskiego sportu i promocji jastrzębskich dyscyplin (zarówno w śród mieszkańców jak i po za granicami miasta).

Warto wymienić gł.cele statutowe do których należą:

 

 • docieranie za pośrednictwem wszelkich dostępnych środków masowego przekazu do osób, miejsc posiadających pamiątki klubowe z minionych lat; 
 • kolekcjonowanie, archiwizowanie i udostępnienie osobom trzecim w postaci stałej wystawy zbiorów i pamiątek klubowych z dawnych lat;
 • tworzenie warunków do znalezienia/utworzenia miejsca pod stalą wystawę z pamiątkami;
 • konserwację zabytków i eksponatów muzealnych oraz finansowe i osobowe wspieranie prac konserwatorskich - konserwację i ochronę miejsc i budynków zabytkowych i historycznych oraz zabytkowych obiektów ruchomych; 
 • podejmowanie działań edukacyjnych, mających na celu zainteresowanie młodzieży historią sportu w Jastrzębiu-zdroju. Organizowanie wydarzeń integracyjnych dla środowiska związanego ze stowarzyszeniem;
 • prowadzenie działalności informacyjnej, publicystycznej, edukacyjnej na temat historii sportu w jastrzębiu-zdroju; 
 • tworzenie pozytywnego wizerunku osób zajmujących się propagowanie historii sportu;
 • organizowanie imprez, wystaw tematycznych, prelekcji, pokazów i innych form informacji na temat miejsc w których jest prowadzona działalność stowarzyszenia;
 • organizowanie wydarzeń integracyjnych dla środowiska związanego ze stowarzyszeniem. Wspomaganie i organizowanie imprez o charakterze charytatywnym;
 • rozpowszechnianie informacji o działalności stowarzyszenia w celu budowania pozytywnego wizerunku stowarzyszenia i pozyskiwania partnerów do wspólnych działań;
 • prowadzenie działalności informacyjnej, publicystycznej, edukacyjnej na temat historii sportu w jastrzębiu-zdroju;

 

Zachęcamy do współpracy wszystkie osoby bez względu na wiek, którym leży na sercu dobro jastrzębskiego sportu, upowszechnianiu wiedzy na jego temat i pielęgnowaniu historii z nią związaną.

Dla osób pragnących nawiązać z Nami współpracę prosimy o kontakt mailowy: biuro@jastrzebski-sport.pl lub telefoniczny: 730137636 / 515001168

 

Wszystkie osoby pragnące wesprzeć naszą pracę nad historią jastrzębskiego sportu mogą przekazać dowolną kwotę pieniężną w formie darowizny na rachunek bankowy stowarzyszenia:  28844700050011635320000001